Brøyting av banen

Bilde fra brøyting i 2018

Som kjent ble det litt trøbbel under brøytinga i år da det ikke var noe isklake å kjøre på. Vi er nå i dialog med Sjøvegan Maskin for å få brøytet banen. Dessverre fikk de en feil på traktoren sin slik at det er enda litt uklart når det blir oppstart. Men vi vil få den brøytet så fort som det er praktisk mulig å få til.