Innmeldingsside

Hei
Fra å med i år kommer vi til å bruke Klubb Admin til å registrere alle medlemmer og nye medlemmer, der vil vi også sende ut faktura på medlemsavgift og treningskontigent og anleggsavgift i årene framover.
Så alle må gå inn i år for å registrere seg selv og sine barn på denne siden.
https://medlemskap.nif.no/684069

Trenere sender denne infoen ut til alle foreldre og nye medlemmer/spillere.
Dette er vedtatt i Sørreisa il fotball styre og tatt opp på Årsmøte.
Mvh
Leder Sørreisa IL Fotball
Roy-Inge Fuglevik

Medlemsavgift, Anleggsbidrag, Treningsavgift
Medlemsavgift Kr 400,- Betales av alle (bestemt på årmøte)
Anleggsbidrag Kr 250,- Betales av alle (bestemt på årmøte)
Treningsavgift avhengig av alder. (Barn av trenere på eget lag betaler ikke treningsavgift).
Treningsavgiften er som følger:
 5-6 år Ingen treningsavgift (kun medlemsavgift, anleggsbidrag)
 7-10 år Kr 300,-
 11-12 år Kr 500,-
 13-17 år Kr 700,-
 Senior Kr 1000,-
Er vedtatt i styre og på årsmøtene.

Vi ligger lavt på pris sammenlignet med andre klubber i Midt-Toms.